CN Hà Thị Mai Loan

Trưởng phòng Điều dưỡng

BSCKI Đỗ Thị Thu Hiền

Phó Giám đốc Trung tâm

DS Nguyễn Thị Bích Huệ

Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ

DS CKI Lại Bá Quyết

Trưởng phòng Truyền thông, Dân số Kế hoạch hóa gia đình

ThS Nguyễn Xuân Phong

Trưởng phòng Kế toán Tài Chính

BSCKII Nguyễn Thị Hạnh

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn

BSCKI Nguyễn Minh Tuấn

We promote interactions, production of most relevant ideas and we act to create high quality documents that sustain ideas...

BSCKI Nguyễn Văn Huê

We promote interactions, production of most relevant ideas and we act to create high quality documents that sustain ideas...