img
Về chúng tôi

Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn

Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Sơn là đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ. Đến tháng 8 năm 2016, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Sơn được sáp nhập với Trung tâm Y tế để thành lập Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn.Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn là đơn vị sự nghiệp y tế hạng II, đến ngày 01/7/2023, sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế theo mô hình Trung tâm Y tế tuyến huyện đa chức năng; cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

  • Về tổ chức bộ máy gồm: 05 phòng chức năng; 12 khoa lâm sàng và cận lâm sàng; 17 Trạm Y tế xã; 01 phòng khám đa khoa Minh Đài trực thuộc Trung tâm Y tế.
  • Về nhân lực: Tổng số công chức viên chức, hợp đồng lao động thời điểm 31/12/2023 là: 326 người, trong đó:
  • Trung tâm được giao chỉ tiêu 280 giường, trong đó 100 giường theo chỉ tiêu pháp lệnh; 180 giường xã hội hóa. Tổng số giường thực kê tại đơn vị: 320 giường.
img
500+

Doctors At Work

img
58796+

Happy Patients

img
500+

Medical Beds

img
200+

Winning Awards