Chúc mừng 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7/2009 – 1/7/2024)

Chúc mừng 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7/2009 – 1/7/2024)!

15 năm:
  • Hành trình đầy tự hào: Bảo hiểm y tế Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc, góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức khỏe cho người dân.
  • Mở rộng phạm vi: Số người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng, góp phần bao phủ toàn dân.
  • Nâng cao chất lượng: Chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được cải thiện đáng kể, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.
  • Kỷ niệm 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, hãy cùng:
  • Trân trọng những đóng góp to lớn của ngành bảo hiểm y tế.
  • Nâng cao ý thức tham gia bảo hiểm y tế.
  • Sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế.
  • Chung tay xây dựng hệ thống bảo hiểm y tế ngày càng phát triển, góp phần bảo vệ sức khỏe cho mọi người.
#BảohiểmytếViệtNam #15năm  

Leave a comment